วิธีเก็บ GN Coin

 • รับ 1 GN coin ทุกยอด 100 บาท
 • รับ GN coin เพิ่ม จากสิทธิ์สมาชิก GN VIP

วิธีใช้ GN Coin

 • ใช้ GN Coin ในการแลกรับส่วนลดเติมเกมบนเว็ปไซต์ตามเงื่อนไขในแต่ละช่วงเวลา
  • 100 GN Coin แลกรับส่วนลด 10 บาท
  • 500 GN Coin แลกรับส่วนลด 50 บาท
  • 1500 GN Coin แลกรับส่วนลด 150 บาท
  • 3000 GN Coin แลกรับส่วนลด 300 บาท
  • 5000 GN Coin แลกรับส่วนลด 500 บาท

**เงื่อนไขการใช้ GN Coin เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า