Others

นัดพิเศษ! เล่น ROV กับทีมแชมป์โลก dtac x Talon เฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น

กิจกรรมรีวิวการใช้ Pay via dtac เพื่อร่วม LIVE Battle กับทีม dtac X Talon

พิเศษสุดๆ!!! เฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้นครั้งแรกที่คุณจะได้มีโอกาสเป็นผู้เล่นในทีมdtac X Talon ในกิจกรรม LIVE Battle วันที่ 22 ตุลาคมนี้ สาวก ROV ห้ามพลาดร่วมสนุกตามกติกาดังนี้เลย

กติการ่วมสนุก

 1. รีวิวการใช้ Pay via dtac ในสไตล์คุณ โดยจะเป็นการเขียนบรรยาย, อธิบายพร้อมภาพประกอบ หรือการถ่ายคลิปก็ได้
 2. พร้อมบอกเหตุผลที่อยากเข้าร่วมกิจกรรม LIVE Battle กับ dtac X Talon วันที่ 22 ตุลาคมนี้ โดยคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์กิจกรรม (https://www.facebook.com/dtac/posts/10160860860947069)

วิธีการผูกบัญชี Google Play Store กับ dtac

เงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม

 • ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ต.ค. 64 เวลา 16.00 น.
 • ประกาศผลคัดเลือกผู้ชนะทั้ง 10 ท่านในรอบแรกวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. ที่ใต้โพสต์กิจกรรม ทั้ง 10 ท่านที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเสื้อจากทีม dtac x Talon จากนั้นทีมงาน dtac X Talon จะทำการคัดเลือกผู้โชคดี 4 คนสุดท้ายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564
 • ผู้โชคดีทั้ง 4 ท่านจะได้ร่วมเล่นเกม ROV กับทีม dtac x Talon ใน LIVE วันที่ 22 ตุลาคมนี้ เวลา 16:00 เป็นต้นไปทาง Facebook Page dtac (https://www.facebook.com/dtac) และ talon esports th (https://www.facebook.com/TalonEsportsTH/)
 • คณะกรรมการจะพิจารณาเลือกจากเกณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ ภาพรวมการรีวิวการใช้งาน Pay via dtac และเหตุผลที่ระบุมาในคอมเมนต์ โดยการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ลบคำตอบที่ใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 ท่าน รับเสื้อจากทีม dtac x talon มูลค่า 990 บาท 1 ตัว
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 4 ท่าน รับสิทธิ์ลงแข่งขันจริง ร่วมกับทีม dtac x Talon ในกิจกรรม LIVE Battle วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเท่านั้น
 • หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตามกฎ เงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนด หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม ตรวจพบการฉ้อโกง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งส่งผลเสียต่อบุคคลอื่น หรือเป็นการฉ้อโกงเพื่อให้ได้มาซึ่งของรางวัล จะด้วยเหตุผลหรือความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทางคณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา เงื่อนไข และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
 • การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้ โดยมีผลผูกพันผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมไปถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกประการ การเรียกร้องที่ถูกปฏิเสธทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุดและผู้จัดกิจกรรมจะไม่ได้รับการติดต่อใด ๆ เพิ่มเติม โดยถือว่าเมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้ว ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ตกลงยินยอมด้วย กับเงื่อนไข รายละเอียดของกิจกรรม รวมถึงของรางวัลต่างๆ ทุกกรณี ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหาย หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ จากผู้จัดกิจกรรม ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา หรือทางอื่นใด

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม LIVE Battle กับ dtac X Talon

อายุ 18ปี ขึ้นไป และเป็นผู้ใช้บริการเครือข่ายดีแทค

 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องมีฮีโร่อย่างน้อย 18 ตัว
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้บัญชีที่ใช้ในการแข่งขันของตนเองเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกในทีมแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
 • สามารถสื่อสารผ่านโปรแกรม Discord ได้
 • ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์ในการช่วยเล่นทุกชนิด

รายละเอียดกิจกรรม LIVE Battle กับ dtac X Talon ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564

 • เป็นการแข่งขันแบบ BO3 ระยะเวลาต่อเกม 40 นาที (แข่งจำนวน 3 แมทช์ ทีมที่ชนะจำนวน 2 แมทช์จะเป็นผู้ชนะ)
 • ในแต่ละทีม จะมีผู้เล่น dtac X Talon จำนวน 3 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
 • แข่งขันในโหมดTournament 5 –5 เพื่อหาผู้ชนะ
 • สงวนสิทธิ์สำหรับทีมงาน dtac x Talon ในการเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมให้สมาชิกแต่ละทีม